if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : ประชาคมระดับตำบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)รายละเอียด :
    วันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565    อ่าน 160 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**