if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายละเอียด :
    วันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2564” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กบ้านดงไม้งาม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**