if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม


รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมได้รับแจ้งจากผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 19 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 19 ราย เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**