if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ จราจรทางถนน และส่งเสริมวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้ตั้งจุดบริการประชาชน อบต.ชัยเกษม ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. ศูนย์กู้ชีพ อบต.ชัยเกษม โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ชัยเกษม รถพยาบาล รถกู้ชีพฉุกเฉิน รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561) และได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลธงชัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาประจำที่จุดบริการประชาชน อบต.ชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560    อ่าน 105 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**