if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การประชุมประชาคมตำบลชัยเกษม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3


รายละเอียด :
    วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลชัยเกษม (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 54 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**