if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


รายละเอียด :
    วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครอบครัวในเขตตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลบางสะพาน (นางสิริพรหม ไม่น้อย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางอัญชลี เฮงดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวเบญจวรรณ ขันนาค ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 81 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**