if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2561” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สมาชิก อบต.ชัยเกษม 24 คน ตัวแทนชุมชน 12 คน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม 9 คน ห้างหุ้นส่วนร้านค้า 3 คน และผู้แทน อบต.ชัยเกษม 2 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นางเนาวรัตน์ สายชุมอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 111 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**