if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การประชุมประชาคมตำบลชัยเกษม ครั้งที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๑) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง


รายละเอียด :
    วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลชัยเกษม ครั้งที่ ๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๑) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชาคม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 106 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**