if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการเทคนิคการควบคุมแมลงนำโรคสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ และวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการเทคนิคการควบคุมแมลงนำโรคสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ คน และเจ้าหน้าที่ อบต.ชัยเกษม ๔ คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๕.๓ ประจวบคีรีขันธ์ (นางสาวภณิดา ถึกสาย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นายสมพร เกิดพุ่ม ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ระดับ ๒ และนายอดุลย์ พุ่มพวง ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ระดับ ๒)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**