if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


รายละเอียด :
    วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาสาสมัครในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน (นายปรีชา จิตต์ณรงค์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561    อ่าน 84 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**