if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด :
    วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลชัยเกษม ๘ ศูนย์ จำนวน ๒๕๐ คน ณ สนามกีฬาการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561    อ่าน 81 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**