if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม ปีงบประมาณ 2561” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลชัยเกษม 8 ศูนย์ รวมจำนวน 30 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561    อ่าน 153 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**