if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
รายละเอียด :
    วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้ตั้งจุดบริการประชาชน อบต.ชัยเกษม ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. ศูนย์กู้ชีพ อบต.ชัยเกษม โดยมีนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ชัยเกษม รถพยาบาล รถกู้ชีพฉุกเฉิน รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรตำบลธงชัย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาประจำที่จุดบริการประชาชน อบต.ชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**