if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


รายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน ๘ ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านยางเขา หมู่ที่ ๕
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**