if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายละเอียด :
    วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ รพ.สต.ชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม (นางสาวศรีอุบล อยู่สุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายพีระสิฏฐ์ คีรีนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**