if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :
    วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก (นางอัญชลี เฮงดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวสายชล วงศ์ศรีนาด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**