if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ
รายละเอียด :
    วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมอบรม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก รพ.สต.ชัยเกษม (น.ส.ศรีอุบล อยู่สุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายพีระสิฏฐ์ คีรีนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561    อ่าน 59 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**