if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในเขตตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :
    วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีในเขตตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑”(กิจกรรมจัดดอกไม้) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ สตรีในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากนายญาณัชกาญจน์ ปั้นไพบูลย์ และนางสมคิด บุญมาก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**