if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


รายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑”(กิจกรรมผูกผ้า) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก นายสุภัค ดิเรกศรีและนายญาณัชกาญจน์ ปั้นไพบูลย์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561    อ่าน 77 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**