if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง การรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นให้กับการประปาส่วนภูมิภาครายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง การรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นให้กับการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี กำนันตำบลชัยเกษม ผู้ใหญ่บ้านตำบลชัยเกษม จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561    อ่าน 4418 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**