if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การประชุม เรื่องทิศทางการมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

รายละเอียด :
    วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางสะพาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดประชุม เรื่องทิศทางการมีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี นางจินตนา แววสวัสดิ์ ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561    อ่าน 62 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**