if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การดำเนินการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลชัยเกษมรายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้ดำเนินการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลชัยเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 5349 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**