if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชรายละเอียด :
    วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่แกนนำเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม โดยกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน กศน. ตำบลชัยเกษม จำนวน 40 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองร้อย ตชด.147
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561    อ่าน 4388 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**