if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การแก้ปัญหาภัยแล้งประจำปี 2553

ดำเนินการแล้วเสร็จ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.8

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.8

ดำเนินการแล้วเสร็จ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.2

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.2

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.2

ก่อนทำการขุดลอก แหล่งน้ำ ม.2

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.8

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.8

ก่อนทำการขุดลอก แหล่งน้ำ ม.8


ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.12

ระหว่างดำเนินการ การขุดลอกแหล่งน้ำ ม.12
รายละเอียด :
    การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในตำบลชัยเกษม หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 12
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2553    อ่าน 1035 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**