if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ของ อบต.ชัยเกษมรายละเอียด :
    วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 อบต.ชัยเกษม ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ของ อบต.ชัยเกษม โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก เทศบาลตำบลบ้านกรูด จ.ส.อ.บุญญพงศ์ ทรัพย์อุปการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562    อ่าน 3994 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**