if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ 2563รายละเอียด :
    วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลชัยเกษม ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริารสุขภาพประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562    อ่าน 4554 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**