if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.CHAIKASAME.GO.TH     
 
กิจกรรม : การประชุมประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียด :
    วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563    อ่าน 4474 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**