ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประจำ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกอบด้วย

1.ภาษีบำรุงท้องที่

2.ภาษีป้าย

3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน