ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง โอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง โอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 213 คน