ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 11 สาย
  รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม  จำนวน  11  สาย 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 670 คน