ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน  72  รายการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1327 คน