ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายเพชรเกษม-อ่างเก็บน้ำดงไม้งาม
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายเพชรเกษม-อ่างเก็บน้ำดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม กม.ที่ 2+580-กม.ที่ 2+860  ระยะทาง 280 เมตร กว้าง 5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400  ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานถนน CAPE SEAL กรมทางหลวงชนบท)

                                กำหนดราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน 504,000.-  บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 638 คน