ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลชัยเกษมที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัย  หมู่ที่ 3,6,7,8,9,11,12  ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน