ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด :

 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 08.00-17.00 น. 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน