ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การชำระภาษีท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด :
  • การชำระภาษีบำรุงท้องที่
  • ภาษีป้าย
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 876 คน