ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  รายละเอียด :

 เชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

โดยการแสกน QR code 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน