ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy
  รายละเอียด :

นางสาวเสาวนีย์  กุลจรัสปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน