ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  รายละเอียด : อบต.ชัยเกษม ได้กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤศจิกายน 2554 ณ อบต.ชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 464 คน