ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด :

ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น.

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง และผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิของท่าน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 753 คน