ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2555)

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 523 คน