ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดบานหัว ระยะทาง 4,000 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษมเลขที่ 35/2556) ราคากลางในการก่อสร้าง 362,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 219 คน