ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด : ตามทีองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษมได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางในการก่อสร้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 197 คน