ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดบานหัว ระยะทาง 3,000 เมตร (ตามแบบอบต.ชัยเกษมเลขที่ 33/2556) โดยกำหนดขายแบบรูปและรายการละเอียดวันที่ 3 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เวลา 08.30 น.-16.30 น. นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปากลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นแบบรายการละเอียด ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 พัฒนธิชัย ขนาบแก้ว (นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 219 คน