ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  รายละเอียด : อำเภอบางสะพานจัดส่งร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บางส่วนของอำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 807 คน