ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม พุทธศักราช 2553

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 810 คน