ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 668 คน