ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าว อบต.ชัยเกษม
  รายละเอียด :

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน