ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 สามารถดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ได้ที่  https://www.chaikasame.go.th/datacenter/doc_download/a_041018_114156.pdf

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน