ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน