ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม
  รายละเอียด :

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม 

เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน